SingaporeLoveLinks Dasar Bayaran Balik

Kepuasan pelanggan

Kepuasan pelanggan sentiasa menjadi keutamaan kami. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan ini, sila hubungi pasukan perkhidmatan pelanggan dan beritahu kami. Jika kami tidak dapat menyelesaikan sebarang masalah dengan kepuasan anda, kami akan mengkreditkan masa tambahan kepada keahlian anda atau membayar balik yuran keahlian anda dengan syarat berikut.

Kami akan mengeluarkan bayaran balik sepenuhnya di bawah keadaan berikut:-

Kami boleh, mengikut budi bicara kami, memberikan bayaran balik kepada ahli atas pelbagai sebab lain. Sekiranya anda ingin meminta bayaran balik, sila berikan penjelasan terperinci mengenai mengapa anda berhak mendapat bayaran balik.

Bayaran balik sebahagian untuk masa yang tidak digunakan

Tiada bayaran balik sebahagian untuk masa yang tidak digunakan. Kami hanya akan mengeluarkan bayaran balik untuk masa yang tidak digunakan jika anda belum mula menggunakan perkhidmatan kami dan tidak memulakan hubungan atau menerima hubungan daripada ahli lain.