Bantuan Ahli

help-login

Pilihan Keahlian dan Pembayaran

S

Bagaimana saya boleh membatalkan pengebilan semula automatik saya?

J
Keahlian anda akan diperbaharui secara automatik. Anda boleh memilih untuk keluar daripada pembaharuan automatik pada bila-bila masa. Jika tidak memilih untuk keluar, maka langganan akan diperbaharui secara automatik bagi tempoh yang dinyatakan.

Anda boleh membatalkan pembaharuan automatik dengan klik di sini, atau dengan memilih "Bil" daripada menu Tetapan dalam halaman utama anda. Klik "Tidak" di sebelah "Pembaharuan Automatik keahlian saya?" kemudian klik butang "Simpan". Anda akan diminta untuk mengesahkan pilihan anda: klik "Matikan pembilan auto". Pembaharuan automatik anda sekarang akan dimatikan untuk tempoh keahlian semasa. Anda boleh menukar pilihan ini kembali kepada "Ya" pada bila-bila masa.

Untuk memastikan pilihan anda diproses dengan betul dalam sistem kami, kami mencadangkan anda untuk membuat sebarang perubahan kepada tetapan pembaharuan automatik anda sekurang-kurangnya 48 jam sebelum keahlian anda tamat tempoh.

Jika pilihan ini tidak kelihatan dalam Tetapan Keahlian anda, pembaharuan automatik tidak tersedia dalam keahlian semasa anda. Keahlian anda TIDAK akan diperbaharui secara automatik.